VATOZ ve RİNGA
Yaşı : 50 milyon yıllık
Devri : Eosen
Bulunduğu Yer : Green River Oluşumu, Kemmerer, Wyoming, ABD
Resimde görülen fosilde Dasyatidae (dikenli vatozlar) familyasına dahil bir dikenli vatoz ve ringa balığı birarada bulunmaktadır. Günümüzde yaşayan dikenli vatozların ve ringaların bundan on milyonlarca yıl önce yaşamış olan örneklerinden hiç farkı olmadığını ortaya koyan bu fosil, evrimi geçersiz kılan sayısız delilden biridir.
SF0647