ÇULLUK BALIĞI
Yaşı : 6 milyon yıllık
Devri : Miosen
Bulunduğu Yer : Marecchia Nehri Oluşumu, Fiume, İtalya
Çulluk balıkları Centriscidae familyasına dahildirler. Vücütlarının ön kısımları zırhlıdır. Sırt yüzgeçleri dikenlidir. Resimde görülen çulluk balığı 6 milyon yaşındadır ve günümüzde yaşayan çulluk balıklarının sahip olduğu tüm özelliklere sahiptir. Bu durum, çulluk balıklarının milyonlarca yıldır değişmediklerini, herhangi bir ara aşamadan geçmediklerini göstermektedir.
SF0026